Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Wulpenkuiken en de kracht van (on)kruid

17-jun-2022 Vandaag was studente Alexandra Wisniewska op pad voor het onderzoek naar overleving en habitatgebruik van wulpenkuikens in provincie Drenthe. Ze volgde zoals gebruikelijk het signaal van de radiozender op zoek naar het kuiken om te kijken in welk habitat het zich bevond.

Kennisuitwisseling over effectiviteit van vogelakkers

17-jun-2022 Afgelopen dinsdag was er een mooie opkomst bij de ‘Veldworkshop – Vogelakkers’ die we organiseerden op het landgoed van Ernst Verwer in Dinteloord (westelijk Noord-Brabant). De dag begon met een korte introductie over de resultaten uit het onderzoek naar de effectiviteit van vogelakkers en werd opgevolgd met interessante presentaties.

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.